Cửa hàng AC30 - BÀ ĐIỂM

Cửa hàng AC30 - BÀ ĐIỂM

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 17/3C Ấp Bắc Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tp. HCM

- Điện thoại: (028) 37 126 126

- Hotline : 1900 1751

Thời gian hoạt động

6 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)