Cửa hàng AC24 - CHÍN AN

Cửa hàng AC22 - CHÍN AN

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 82/2 Nguyễn Khoái, P.2, Q.4, Tp. HCM

- Điện thoại: (028) 39 453 453

- Hotline : 1900 1751

Thời gian hoạt động

6 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)