Cửa hàng AC20 - SONG TOÀN

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 16 Nguyễn Văn Mai, P.8, Q.3, Tp. HCM

- Điện thoại: (028) 38 205 205

- Hotline : 1900 1751

Thời gian hoạt động

6 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)