Cửa hàng AC19 - BẢY HẦU

Cửa hàng AC 19 

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 76 Đường 49, P.Tân Quy, Quận 7, Tp. HCM

- Điện thoại: (028) 62 540 540  , (028) 36 225 595

- Hotline : 1900 1751

Thời gian hoạt động

6 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)