Cửa hàng AC09 - MINH PHỤNG

Cửa hàng AC 09 

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 318A Đường Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Tp. HCM

- Điện thoại: (028) 62 834 834 , (028) 62 642 644

- Hotline : 1900 1751

Thời gian hoạt động

6 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)