Cửa hàng AC02 - NHẬT TẢO

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 312 Nhật Tảo, P.8, Q.10, Tp. HCM

- Điện thoại: (028) 62 655 655

- Hotline : 1900 1751

Thời gian hoạt động

6 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)